Stanowisko

Kierownik Kontraktu

Wymagania

Kierownik Kontraktu odpowiedzialny będzie za:

 • nadzór nad realizacją budowy zgodnie z umową, projektem oraz harmonogramem, prawem budowlanym, przepisami BHP i PPOŻ,

 • nadzór nad podległym zespołem, kontrolę jakości prowadzonych prac,

 • nadzór nad dotrzymaniem i kontrolą terminów realizacji w odniesieniu do harmonogramu robót budowlanych,

 • negocjacje z dostawcami materiałów i usług, wdrażanie rozwiązań mających na celu przyspieszenie prac oraz wdrażanie nowoczesnych technologii

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego budowlanego,

 • doświadczenia na stanowisku kierowniczym w realizacji obiektów budowlanych,

 • uprawnień konstrukcyjno-budowlanych bez ograniczeń,

 • znajomości prawa budowlanego,

 • dobrej znajomości MS Office, MS Project, AutoCAD,

 • umiejętności organizacji robót budowlanych,

 • zdolności negocjacyjnych, umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów,

 • umiejętności motywowania podległego zespołu, umiejętności współpracy w zespole.

Miejsce pracy: województwo śląskie.

Forma zatrudnienia: pełen etat.

Wykształcenie: wyższe.

Minimalne doświadczenie: 5 lat.

Oferujemy

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie,

 • atrakcyjne wynagrodzenie oraz system premiowy uzależniony od osiąganych przez pracownika efektów,

 • możliwość rozwoju zawodowego,

 • samochód służbowy wraz z pełnym pakietem biurowym.

 • dodatkowo, możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia.

Stanowisko

Kierownik Budowy

Wymagania

Kierownik budowy odpowiedzialny będzie za:

 • realizację budowy zgodnie z umową, projektem oraz harmonogramem, prawem budowlanym, przepisami BHP i PPOŻ,

 • nadzór i koordynację prac budowlanych,

 • kontrolę jakości prowadzonych prac,

 • dotrzymanie i kontrolę terminów realizacji w odniesieniu do harmonogramu robót budowlanych,

 • wdrażanie rozwiązań mających na celu przyspieszenie prac oraz wdrażanie nowoczesnych technologii.

 • nadzorowanie robót wykonywanych siłami własnymi oraz prac realizowanych przez podwykonawców,

 • sporządzanie niezbędnej dokumentacji dot. budowy, w tym sporządzanie rozliczenia końcowego budowy,

 • kontrolowanie kosztów prowadzonej budowy oraz raportowanie przełożonemu,

 • sugerowanie rozwiązań mających na celu optymalizację kosztów budowy.

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego budowlanego,

 • doświadczenia na stanowisku kierowniczym w realizacji obiektów budowlanych,

 • uprawnień konstrukcyjno-budowlanych bez ograniczeń,

 • znajomości prawa budowlanego,

 • dobrej znajomości MS Office, MS Project, AutoCAD,

 • umiejętności organizacji robót budowlanych,

 • zdolności negocjacyjnych,

 • umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów,

 • umiejętności motywowania podległego zespołu,

 • umiejętności współpracy w zespole.

Miejsce pracy: województwo śląskie.

Forma zatrudnienia: pełen etat.

Wykształcenie: wyższe.

Minimalne doświadczenie: 3 lata.

Oferujemy

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie,

 • atrakcyjne wynagrodzenie oraz system premiowy uzależniony od osiąganych przez pracownika efektów,

 • oferujemy możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,

 • oferujemy samochód służbowy wraz z pełnym pakietem biurowym.

Dodatkowo, możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia.

Stanowisko

Inżynier Budowy

Wymagania

Inżynier Budowy odpowiada za:

 • organizację budowy w określonym zakresie,

 • przestrzeganie zgodności prowadzonych robót z dokumentacją techniczną, przepisami zakres PPOŻ,

 • nadzorowanie i koordynowanie prac budowlanych na wyznaczonym odcinku,

 • kontrolował prawidłowość dokumentacji technicznej,

 • kosztorysów, nadzorował jakość wykonywanych robót.

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego budowlanego,

 • doświadczenia na podobnym stanowisku,

 • znajomości prawa budowlanego,

 • dobrej znajomości MS Office, MS Project, AutoCAD,

 • umiejętności organizacji robót budowlanych,

 • umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów,

 • umiejętności współpracy w zespole.

Miejsce pracy: województwo śląskie.

Forma zatrudnienia: pełen etat.

Wykształcenie: mile widziane wyższe.

Minimalne doświadczenie: 1 rok.

Oferujemy

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego budowlanego,

 • minimum rocznego doświadczenia w pracy na budowie na stanowisku inżyniera budowy,

 • znajomości MS Office, MS Project, AutoCAD,

 • umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów oraz dużej motywacji do rozwoju swoich kompetencji zawodowych.

Dodatkowo możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia .

Stanowisko

Cieśla - Zbrojarz

Wymagania

Od Cieśli - Zbrojarza oczekujemy doświadczenia jako cieśla szalunkowy lub zbrojarz, umiejętność budowy szalunków na podstawie rysunków i wylewania betonu lub umiejętność montażu zbrojenia, praca na wysokości powyżej 3 metrów, zaangażowanie w pracę, dyspozycyjność.

Miejsce pracy: Śląsk.

Forma zatrudnienia: pełen etat.

Minimalne doświadczenie: 1-2 lat.

Oferujemy

Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość rozwoju zawodowego.

Dodatkowo możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia.

Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, pakiet niezbędnych narzędzi do pracy, bezpłatny dojazd na budowę, pakiet socjalny.

Stanowisko
Przeslij nam CV
Top